Úvodní stránka » Historie SF » SaunaFest 2015 » Soutěžní Řád

Soutěžní řád

Soutěží v rámci akce SaunaFest 2015


1. Pod hlavičkou SaunaFest se organizují dvě hlavní soutěže:

    Oficiální mistrovství ČR v saunových ceremoniálech. Toto mistrovství je jedinou licencovanou soutěží na území ČR a má přímou návaznost na postup na mistrovství světa SAUNA WM a do dalších zahraničních soutěží. V této soutěži soutěží pouze saunéři z ČR.  Dva nejlepší čeští soutěžící mají zajištěný postup na MS.  Soutěž je zařazena do turnajů v rámci světového žebříčku SaunaRanking.com v kategorii C (národní kvalifikace) - všichni soutěžící získají body dle umístění.
    
    Otevřená Velká cena ČR v saunových ceremoniálech (GRAND PRIX CZECH REPUBLIC). Soutěž s mezinárodní účastí umožňuje startovat všem zájemcům - z ČR i ze zahraničí. Soutěž je zařazena do turnajů v rámci světového žebříčku SaunaRanking.com v kategorii B (mezinárodní mistrovství) - všichni soutěžící získají body dle umístění.

Pořadatel může vyhlásit další ocenění, soutěže a zvláštní ceny v rámci akce SaunaFest.

Doprovodnou soutěží je soutěž MISTR RUČNÍKU

2. Soutěže probíhají od pátku do neděle.
Dle počtu soutěžících a vyhlášení pořadatele proběhne:

Pátek     
- Základní kolo oficiálního Mistrovství ČR
- První část základního kola Grand Prix ČR

Sobota
- Finále oficiálního Mistrovství ČR.
- Druhá část základního kola Grand Prix ČR

Neděle
- Finále Grand Prix ČR

MČR je současně kvalifikací pro soutěž Grand Prix ČR.

3. Do soutěží se může přihlásit každý zájemce, který pravidelně poskytuje saunové ceremoniály. Nemusí být vyslán konkrétním saunovým světem.
   Soutěž je otevřena pro:

 • profesionální saunéry, které vysílá domovská organizace (wellness resort, aquapark, saunový svět atp.)
 • saunéry, kteří poskytují ceremoniály ve svém saunovém klubu, sauně, v zájmové organizaci atd.

4. V případě většího zájmu může pořadatel rozhodnout o rozdělení soutěže a vytvoření předkol, nebo omezit počet soutěžících z jednoho zařízení (u velkých saunových světů může proběhnout předkolo přímo v domovském zařízení).

5. O přijetí soutěžícího do soutěže rozhoduje pořadatel soutěže, který má právo odmítnout zájemce z vážných důvodů a také z důvodu kapacity soutěže.

6. Pro přihlašování soutěžících jsou vyhlášeny termíny prostřednictvím webu SaunaFest.cz a facebookových stránek. Pořadatel může rozhodnout o uzávěrce přihlášek, prodloužení stanovené uzávěrky přihlášek případně ukončení příjmu přihlášek v případě naplnění kapacity.

7. Pořadí soutěžících do soutěží a kvalifikace nebo příp. předkola bude určeno losem a zveřejněno pořadatelem nejpozději 5 hodin před zahájením dané soutěže, resp. 2 dny před zahájením kvalifikace nebo příp. předkola.

8. Soutěžní vystoupení probíhá ve finské sauně, vytopené na 85°C a doporučená délka saunového ceremoniálu je 10  minut.  Maximální délka je pak 13 minut, délku ceremoniálu nad 10 minut musí soutěžící oznámit předem porotě.

9. Soutěžící musí mít veškeré pomůcky pro ceremoniál vlastní. Mezi základní pomůcky patří: vědro, naběračka, esence a ingredience, saunový kilt nebo osuška, ručníky pro parní nárazy a ručník pro otírání potu.

10. Soutěžící může být oblečen dle charakteru svého ceremoniálu, vhodné jsou kostýmy. Soutěžící nesmí být nahý.

11. Soutěžící musí zahájit ceremoniál v čas, který oznámí pořadatel. Není-li schopen zahájit produkci do 3 minut, je diskvalifikován.

12. Základní podmínkou pro ceremoniály je filozofie zdravého správného saunování. Je zakázáno provádět ceremoniály tak, aby bylo ohroženo zdraví návštěvníků nebo došlo k poškození sauny.

13. Soutěžící při produkci může využít zvukovou techniku – k dispozici bude přehrávač mp3 a ozvučení sauny.

14.  Soutěžící může využít osvětlení dle dohody s pořadatelem. Je možné použít vlastní donesená efektová světla a další pomůcky, pokud je toto vypsáno podrobně v přihlášce a pořadatel mistrovství to odsouhlasí. Dále může soutěžící využít světelnou techniku instalovanou v sauně včetně poskytnutého a předem oznámeného servisu.  Náročnější požadavky je třeba řešit včas s pořadatelem akce, složité technické požadavky nejsou nárokovatelné a pořadatelem může být požadována součinnost asistenta soutěžícího.

15. Pokud je při ceremoniálu rozdáván účastníkům nějaký přípravek k aplikaci na tělo (např. peelingová sůl), zajistí saunér pokrytí všech lavic v sauně vlastními prostěradly před příchodem návštěvníků.

16. Množství vody použité při jednom ceremoniálu je max. 9 litrů.

17. Oheň se může použít pouze s výslovným souhlasem pořadatele. Bude povoleno jen velmi malé množství efektů s ohněm a při ceremoniálu zajistí soutěžící ostrahu s příručním hasícím přístrojem. Žádost s přesným popisem použítí efektu ohně dodá soutěžící nejpozději 2 týdny před startem soutěže pořadateli.

18. S ohledem na charakter soutěžní sauny - prohřívárny a použití většího množství techniky a elektrických spotřebičů v sauně  se neumožňuje v hlavních soutěžích provedení "ruské banji" nebo severských obdob mokrého saunování. Zejména není dovoleno polévání zvýšeným množstvím vody topidel a masírování návštěvníků ceremoniálu věniky.

19. Asistent může pomáhat s organizací, tedy roznášet ingredience návštěvníkům, ovládat světla, podávat pomůcky ale nesmí být součástí příběhu ceremonkálu, nesmí polévat kameny a pracovat s ručníky. Po většinu času sedí v sauně nebo je mimo saunu.

20. Přestávka mezi jednotlivými ceremoniály bude minimálně 10 minut. V této době se sauna vyvětrá a připraví. Případná instalace dekorací v sauně před ceremoniálem nesmí překročit 10 minut.

Hodnocení ceremoniálů

21. Každý ceremoniál je hodnocený veřejností - účastníky saunového ceremoniálu. Hlasuje se kelímkem vody ihned po skončení ceremoniálu. Ukončení hlasování oznámí akustický signál v prostoru hlasování.

22. Každý ceremoniál je také hodnocený odbornou porotou. V sauně musí být přítomni minimálně 3 členové poroty. Porota má minimálně 8 členů, účast na ceremoniálech je rozlosována před akcí. Porotce vyplňuje hodnotící list.

23. Klíč pro hodnocení saunových ceremoniálů veřejnost / odborná porota je 50/50 %

24. Ve finále se do celkového hodnocení započítá výsledek základního kola soutěže v poměru 30%

25. Při hodnocení odborné poroty se hodnotí zejména:
- profesionalita provedení saunového ceremoniálu včetně přípravy, zahájení a ukončení (včetně úvodního pozdravu a seznámení návštěvníků s pravidly)
- bezpečnost provedení a celkové pojetí s ohledem na zdraví návštěvníků a zásady  správného saunování, hygiena při provedení ceremoniálu (otírání potu, ručníky na zemi atd.)
- distribuce tepla po celé sauně
- stupňování intenzity tepla v průběhu saunového ceremoniálu a intenzita "saunového prožitu"
- choreografie, sladění vystoupení s hudebním doprovodem
- světla, kostýmy a dekorace
- příběh, námět a dramaturgie
- technika práce s ručníky
- aromaterapie - zvolené vůně a jejich intenzita
- inovace, koncepce a kreativita

26. Diskvalifikace. Ve výjimečných případech může porota rozhodnout o diskvalifikaci soutěžícícho. A to zejména z důvodu hrubého znečištění sauny, poškození sauny nebo infrastruktury, vážných přestupků proti komfortu návštěvníků, rozbití skla v sauně, nekontrolovaný oheň atd.

27. Soutěžící se dostaví k registraci v saunovém světě min. 90 minut před ceremoniálem.

28. Kapacita prohřívárny pro návštěvníky je 40 osob. Nejdříve jsou do prohřívárny vpuštěni návštěvníci se zakoupeným přednostním vstupem. Místa pro porotu nesmí být obsazena návštěvníky.

29. Fotografovat a pořizovat AV záznamy v saunovém světě smí jen oficiální fotografové mistrovství.

30. Soutěžit mohou pouze zdraví jedinci starší 16 let, kteří nemají žádnou zdravotní a způsobilostní překážku k účasti v soutěži.

31. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s foto a video dokumentací z akce a jejím použití při propagaci aktivit pořadatele.

II. Pravidla pro doprovodnou soutěž „Mistr ručníku“:

1. Soutěž probíhá na pódiu společenského sálu mimo saunu v průběhu společenského večera.

2. Do soutěže se může přihlásit kterýkoliv z účastníků hlavních soutěží a kvalifikace. Přihlášky se přijímají při registraci soutěžícího před hlavními soutěžemi.

3. Pořadatel si vymezuje právo omezit počet soutěžících.

4. Pořadí soutěžících je určeno losem.

5. Před vystoupením dodá soutěžící pořadateli svou hudbu ve formátu mp3.

6. Doba vystoupení je min. 60 sekund a max. 90 sekund. Po uplynutí této doby bude hudba vypnuta.

7. K vystoupení může soutěžící použít libovolný počet ručníků. Asistence soutěžícímu (podávání ručníků) je povoleno.

8. Hodnotí se pouze technika provedení práce s ručníky a soulad s hudbou.

9. Hodnocení provádí laická porota (diváci).

 


WINDSTORM MASTER (soutěž v síle mávání s ručníky)

 1. Soutěže se mohou účastnit všichni saunující, tj. účastníci hlavních soutěží, porotci, štáb i diváci a to i bez předchozího přihlášení.
 2. Jsou povoleny i opakované pokusy, ale přednost má ten, kdo ještě nesoutěžil.
 3. Pořadatel určí rozhodčího soutěže, který bude dbát na dodržování pravidel, měřit čas pokusů a zaznamenávat výslednou sílu závanu se jménem soutěžícího
 4. Pořadatel osobou rozhodčího soutěže si vymezuje právo určit pořadí soutěžících.
 5. Rozhodčí soutěže má vždy pravdu  J a proti jeho rozhodnutí není odvolání
 6. K soutěži může soutěžící použít jeden nebo dva ručníky v jedné nebo obou rukách. Ručník/y použije soutěžící vlastní, pořadatel je nezajišťuje.
 7. Soutěžící se postaví za „startovní linii“ a pohybem ručníku směrem k měřícímu zařízení se snaží po dobu max. 10 s  vyvolat co nejsilnější závan vzduchu.  Měří se nejsilnější závan v m/s, který je rozhodčím soutěže zaznamenán ve startovní listině.
 8. V případě zásahu měrného zařízení nebo přesah těla (či překročení) přes startovní linii není pokus počítán. O platnosti rozhoduje rozhodčí soutěže.
 9. V případě zásahu ručníkem rozhodčího soutěže nebo saunového mága je soutěžící diskvalifikován  a již v tomto ročníku nemůže pokus opakovat L
 10. Pořadatel stanovil soutěžní časy na sobotu 11.30 až 13.30 h a 15.30 až 17.30 h . Pokusy mimo soutěžní časy se nezaznamenávají a jsou pouze tréningové.Pořadatel SaunaFestu je Pavel Hofrichter a
RAIN.cz, s.r.o., Strašínská 11, Praha 10
info@SaunaFest.cz  
603840883

Ředitelem soutěží je Milan Šmíd, člen představenstva Asociace pracovníků v regeneraci.

Mediální partneři

Odborné záštity

 
 

Aktuální novinky:SaunaFest na facebooku


SaunaFest pořádá:

Pavel Hofrichter, 
Saunový mág
v produkci Rain.cz
  
ve spolupráci s
Aquapalace Praha
 
pořadatelem soutěží
a kvalifikace Aufguss WM je
Česká asociace saunérů
v soutěžní licenci 

  
 SaunaFest se pořádá se záštitou 
Asociace pracovníků v regeneraci
Asociace bazénů a saun ČR

 

 


Czech National Sauna Master Team

 


 

Saunový newsletter:

Získejte saunové novinky jako první! Vyplňte svůj email zde a budeme vám posílat pravidelné tipy na saunové akce